Đóng

Tư vấn định cư

Dịch vụ tư vấn

Th5, 2019 Quản Trị

Kết nối doanh nghiệp (B2B)

Tiếp cận các dịch vụ kết nối kinh doanh – tối đa cơ hội cho mỗi quốc gia mục tiêu, kèm theo hỗ trợ quanh năm từ các nhà lãnh đạo và mạng lưới liên kết của CTL.

Kết nối quốc gia

Cơ hội xây dựng quan hệ với các nước đối tác của CTL để kết nối với các nhà lãnh đạo Chính phủ và quan chức cao cấp tại Canada, các nhà lãnh đạo ngành nghề và những người ra quyết định ở Canada và các nước sở tại.

Diễn đàn doanh nghiệp

Tham dự diễn đàn doanh nghiệp một ngày ở mỗi quốc gia với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bản địa – cơ hội để tham gia và chia sẻ về những đóng góp của các doanh nghiệp Canada đối với sự phát triển kinh tế của các nước đối tác.

Hỗ trợ ở nước sở tại

Hỗ trợ tại chỗ – tất cả các khâu logistics, điều phối thị thực, dịch thuật, hội họp và tổ chức sự kiện sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ tại nước sở tại của chúng tôi với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Phái đoàn thương mại đảo chiều

Kết nối với các thành viên phái đoàn đảo chiều từ mỗi quốc gia đối tác muốn đầu tư và kinh doanh tại Canada.

Am hiểu về kinh doanh

Hiểu biết sâu sắc về xu hướng thị trường & mô hình kinh doanh nước sở tại thông qua báo cáo kinh doanh hàng tháng của CTL.