Đóng

Tư vấn

TƯ VẤN

Th5, 2017 Quản Trị

Được thành lập từ năm 2000, VCG là công ty tư nhân đầu tiên tại Việt Nam chuyên về tư vấn quản lí và các dịch vụ thuê ngoài cho cả hai khối công và tư tại Việt Nam trong gần hai thập kỉ, gồm có:

Phát triển Kinh tế Địa phương

Các dịch vụ của chúng tôi nhằm phục vụ cả khối công và tư trong tiếp thị địa phương, truyền thông, và thuê ngoài.

Hỗ trợ khởi nghiệp

Trong nỗ lực hỗ trợ các công ty khởi nghiệp, chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo, các buổi tọa đàm, tư vấn, và gây quỹ hạt giống.

Chiến lược cho các công ty vừa và nhỏ

Tại VCG, chiến lược hiệu quả tập trung vào phát triển kinh doanh, kết nối doanh nghiệp, và truyền thông.