Th5, 2017 Quản Trị

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

Công ty Dịch vụ – Tiếp thị Tài Ngân, công ty con của VCG, được thành lập năm 2005, là công ty tài chính phi ngân hàng đầu tiên cùng với thương hiệu BankMart nhằm thực hiện các dịch vụ ngân hàng như: Thanh toán qua thẻ BankMart đi sâu vào các dịch vụ thanh…