Đóng
Th5, 2017 Quản Trị

TƯ VẤN

Được thành lập từ năm 2000, VCG là công ty tư nhân đầu tiên tại Việt Nam chuyên về tư vấn quản lí và các dịch vụ thuê ngoài cho cả hai khối công và tư tại Việt Nam trong gần hai thập kỉ, gồm có: Phát triển Kinh tế Địa phương Các dịch vụ…

Th5, 2017 Quản Trị

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

Công ty Dịch vụ – Tiếp thị Tài Ngân, công ty con của VCG, được thành lập năm 2005, là công ty tài chính phi ngân hàng đầu tiên cùng với thương hiệu BankMart nhằm thực hiện các dịch vụ ngân hàng như: Thanh toán qua thẻ BankMart đi sâu vào các dịch vụ thanh…

Th5, 2017 Chili System

Tọa đàm Đổi mới ở Việt Nam

KHÁI QUÁT Đổi mới và cải cách là những sáng kiến mang tính chiến lược để thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển trong kỷ nguyên thương mại tự do và quan hệ đối tác quốc tế. Đổi mới và cải cách trong kinh doanh, trong các phương pháp và chính sách hoạt động,…